1. حامدرضا طارقیان , بررسی پارامترهای پیچیدگی پروژه با منابع محدود , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
 2. بی بی نوشین داودی , علیرضا سهیلی , حامدرضا طارقیان , پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
 3. حامدرضا طارقیان , زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی , سی و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۶
 4. حامدرضا طارقیان , On the Discrete time, cost and quality trade-off problem , International Congress of Mathematicians , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۳۱
 5. حامدرضا طارقیان , On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴
 6. حامدرضا طارقیان , رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود , همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و انجمن کامپیوتر ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۸
 7. حامدرضا طارقیان , Simulation-optimization of buffer size in Mashhad Wheel Manufacturing Company , IFORS 2002 , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۱۳
 8. حامدرضا طارقیان , Multi-Objective Heuristic Algorithm for the Routing School Buses Problem , IFORS 2002 , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۱۳
 9. حامدرضا طارقیان , طراحی یک نرم افزار شبیه ساز شی گرا و کاربرد آن , اولین همایش مدیریت صنعتی , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۲۶
 10. حامدرضا طارقیان , الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن , اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۲۶
 11. حامدرضا طارقیان , کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم , اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۲۶
 12. حامدرضا طارقیان , بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای GI/G/1/K , اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۸/۲۶
 13. حامدرضا طارقیان , A Parallel Simulation of a Road Network for Evacuation Modelling , O.R. 40 , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۷/۱۶
 14. حامدرضا طارقیان , برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی , کنفرانس بین المللی سیستمهای هوشمند , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۷/۱۱
 15. حامدرضا طارقیان , یک روش علمی جهت ارزیابی گروههای کاری انعطاف پذیر , سومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۰۱
 16. حامدرضا طارقیان , مساله استقرار تجهیزات و مکانیابی , بیست و ششمین کنفرانس ریاضی کشور , تاریخ: ۱۳۷۴/۰۱/۰۷
 17. حامدرضا طارقیان , نقش شبیه سازی در اداره کارآمد واحدهای تولیدی , دومین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۷/۰۲
 18. حامدرضا طارقیان , بهینه سازی فردی و بهینه سازی همگانی در سیستمهای M/M/1/K , دومین کنفرانس آمار ایران , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۶/۰۱
 19. حامدرضا طارقیان , مولد برنامه شبیه سازی , اولین کنگره سراسری توسعه ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۴/۰۱