1. راضیه چشمی , حامدرضا طارقیان , حمیدرضا یوسف زاده , بهسازی پارامترهای حل‌کننده مساله صدق‌پذیری برای زمان‌بندی پروژه با منابع محدود چندحالته , بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵
 2. حامدرضا طارقیان , مجید سالاری , رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۳۱-۴۶
 3. حامدرضا طارقیان , محمدهادی فراهی , طاهره مدرسی , تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده , علوم - شهید چمران اهواز , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۲۴-۳۵
 4. مهدی غضنفری , محمد علی شفیعها , حامدرضا طارقیان , مجتبی شاکری روش , پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷
 5. حامدرضا طارقیان , محمدهادی فراهی , مژگان معرب , زمان بندی پروزه با منابع محدود به کمک الگاریتم ژنتیک , علوم - شهید چمران اهواز , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱
 6. حامدرضا طارقیان , On the discrete time, cost and quality trade-off problem , مهندسی برق و الکترونیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲
 7. حامدرضا طارقیان , مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی , The Korean Journal of Computation and Applied Mathematics , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۷, صفحه ۲۵-۴۶
 8. محمدهادی فراهی , حامدرضا طارقیان , شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱
 9. غلامحسین شاهکار , حامدرضا طارقیان , مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا , اندیشه آماری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۳-۹
 10. حامدرضا طارقیان , شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱
 11. حامدرضا طارقیان , طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱
 12. حامدرضا طارقیان , روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۶/۱۱
 13. حامدرضا طارقیان , مولد فرایند پواسون زمان متغیر , اندیشه آماری , تاریخ: ۱۳۷۶/۱۱
 14. حامدرضا طارقیان , A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profit , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran , تاریخ: ۱۳۷۵/۱۱
 15. حامدرضا طارقیان , کنترل کیفیت سیستم M/G/1 , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۵/۱۱
 16. حامدرضا طارقیان , Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۴/۱۱
 17. حامدرضا طارقیان , کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی , بین المللی علوم مهندسی , تاریخ: ۱۳۷۴/۱۱
 18. حامدرضا طارقیان , مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۳/۱۱